«Κάναμε μεγάλες ενημερώσεις στα splash art της Φιόρα. Διδάξτε στους αντιπάλους σας την τέχνη της ξιφομαχίας με τη Φιόρα Διευθύντρια (Παλαιά Αμφίεση) για 975 RP ή αποκτήστε το πλήρες πακέτο αμφιέσεων πριν εξαφανιστούν και τα δύο στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 στις 09:59


The Grand Duelist Bundle – 3461 RP (4077 RP εάν χρειάζεστε και την Fiora)

  • Fiora
  • Headmistress Fiora (Legacy)
  • Royal Guard Fiora
  • Nightraven Fiora
  • PROJECT: Fiora
  • Pool Party Fiora»