Σε αυτό το εβδομαδιαίο Free Champion Rotation έχουμε:

  • Dr. Mundo (1350 IP ή 585 RP)
  • Janna (1350 IP ή 585 RP)
  • Malphite (1350 IP ή 585 RP)
  • Miss Fortune (3150 IP ή 790 RP)
  • Nami (6300 IP ή 975 RP)
  • Rek’Sai (6300 IP ή 975 RP)
  • Shyvana (3150 IP ή 790 RP)
  • Syndra (6300 IP ή 975 RP)
  • Twitch (3150 IP ή 790 RP)
  • Viktor (4800 IP ή 880 RP)