Σε αυτά τα Sales έχουμε Nami για 487 RP, Yasuo για 487 RP, Xerath για 440 RP, Mordekaiser για 395 RP και

Soulstealer Vladimir (675 RP)

Celestine Soraka (487 RP)

Safecracker Evelynn (375 RP)

Woad Ashe (260 RP)