Πηγή: Surrender at 20

Τα νέα Sales ξεκινάνε σήμερα! Από τις 12/8 μέχρι 15/8 μπορείτε να αγοράσετε Tahm Kench για 487 RP, Zyra για 487 RP, Cassiopeia για 440 RP, Twitch για 395 RP και:

Secret Agent Xin Zhao -> 487 RP

Deep Terror Thresh -> 487 RP

Prehistoric Cho’Gath -> 375 RP

Commando Lux -> 260 RP