Τα νέα Sales ξεκινάνε σήμερα! Μεταξύ 9/8 και 12/8 θα μπορείτε να βρείτε σε έκπτωση τα Mecha Malphite για 675 RP, Frost Queen Janna για 487 RP, Marauder Warwick για 375 RP, Aristocrat Vayne για 260 RP, Rek’Sai για 487 RP, Maokai για 440 RP, Karma για 395 RP και Veigar για 292 RP.

~~~~~~~

Mecha Malphite (675 RP)

Frost Queen Janna (487 RP)

Marauder Warwick (375 RP)

Aristocrat Vayne (260 RP)