Τα νέα Sales ξεκινάνε σήμερα! Μεταξύ 2/8 και 5/8 θα μπορείτε να βρείτε σε έκπτωση τα El Tigre Braum για 675 RP, Headhunter Caitlyn για 487 RP, Dynasty Ahri για 487 RP, Giant Enemy Crabgot για 260 RP, Ekko για 487 RP, Zed για 487 RP, Volibear για 440 RP και Heimerdinger για 395 RP.

~~~~~~

El Tigre Braum (675 RP)

Headhunter Caitlyn (487 RP)

Dynasty Ahri (487 RP)

Giant Enemy Crabgot (260 RP)


Πηγή: S@20