Τα νέα Sales ξεκινάνε αύριο! Μεταξύ 29/7 και 8/1 θα μπορείτε να βρείτε σε έκπτωση τα Hazmat Heimerdinger για 487 RP, Charred Maokai για 487 RP, Prehistoric Renekton για 375 RP, Groovy Zilean για 260 RP, Syndra για 487 RP, Talon για 440 RP, Akali για 395 RP και Dr. Mundo για 292 RP.

~~~~~~

Hazmat Heimerdinger (487 RP)

Charred Maokai (487 RP)

Prehistoric Renekton (375 RP)

Groovy Zilean (260 RP)


Πηγή: S@20