Τα νέα Sales ξεκινάνε σήμερα! Μεταξύ 22/7 και 25/7 θα μπορείτε να βρείτε σε έκπτωση τα Lumberjack Sion για 260 RP, Nightmare Tryndamere για 375 RP, Silverfang Akali για 487 RP, Oktoberfest Gragas για 487 RP, Bard για 487 RP, Ezreal για 440 RP, Gragas για 395 RP και Gnar για 487 RP.

~~~~~~~~~~

Silverfang Akali (487 RP)

Oktoberfest Gragas (487 RP)

Nightmare Tryndamere (375 RP)

Lumberjack Sion (260 RP)

Πηγή: S@20