Η κορεατική έκδοση του Black Desert θα επεκτείνει τον κόσμο χάρη σε μια νέα ενημέρωση περιεχομένου.
Η νέα αυτή επέκταση θα προσθέσει μια άπειρη έκταση του ωκεανού , ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις και το εμπόριο , μαζί με πολλά άλλα χαρακτηριστικά.
Τα guilds θα είναι σε θέση να χτίσουν μεγάλες γαλέρες πολέμου και να κάνουν εμπόρια Caravel, επίσης θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ναυμαχίες μεταξύ τους και με το θαλάσσιο τέρας με το όνομα «Liao Morgot».

1

2

3

5