Πρόγραμμα προσφορών Μαΐου: εδώ!

Τα skins, τα οποία είναι σε προσφορά, είναι τα εξής:

Astronautilus (1350RP -> 650RP)

Darkforge Jarvan IV (975RP -> 487RP)

Superfan Gragas (750RP -> 375RP)

Hired Gun Graves (520RP -> 260RP)

Οι champions, οι οποίοι είναι σε προσφορά, είναι οι εξής:

Jinx (975RP -> 487RP)

Zyra (975RP -> 487RP)

Maokai (880RP -> 440RP)

Mordekaiser (790RP -> 395RP)