Τα skins, τα οποία είναι σε προσφορά, είναι τα εξής:

 

Headhunter Akali (1350RP 675RP)

Super Teemo (975RP 487RP)

Full Metal Pantheon (975RP 487RP)

Marquis Vladimir (520RP 260RP)

Οι champions, οι οποίοι είναι σε προσφορά, είναι οι εξής:

 

Elise (975RP 487RP)

Malzahar (880RP 440RP)

Volibear (880RP 440RP)

Sion (585RP 292RP)