Το Steam κάνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που θα τιμολογούνται τα bundles, χρησιμοποιώντας ένα πιο δυναμικό μοντέλο που λαμβάνει υπ’ όψιν του αν έχετε ήδη κάποια από τα παιχνίδια στη βιβλιοθήκη σας.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε έκπτωση στην περίπτωση που σας ανήκει ήδη κάποιο παιχνίδι από το bundle, με την έκπτωση αυτή να ανεβαίνει αν σας ανήκουν περισσότερα από ένα. Σκοπός είναι να πληρώνετε μόνο για τα παιχνίδια τα οποία σας λείπουν. Το συνηθισμένο σύστημα bundles δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Θα ονομάζεται “Must Purchase Together” και θα περιλαμβάνει διάφορα extra, όπως artwork books, soundtracks κ,λπ.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα λειτουργεί μόνο για bundles που αγοράζετε από το Steam και όχι από άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Humble Bundle.