Και ναιιιι επιτέλους! 3 Μαρτίου το Black Desert Europe θα είναι διαθέσιμο για το κοινό! Ετοιμαστείτε για πολύ λιώσιμοοο! 🙂